Sebastian Eid

Fysioterapeut

Sebastian er utdannet fysioterapeut ved Oslo Metropolitan University (OsloMet) i 2019. 

Han har arbeidserfaring fra spesialist- og kommunehelsetjenesten med bl.a nevrologisk fysioterapi, fysioterapi etter traume/skade, overvekt og fedme, barne- og ungdomsfysioterapi. Han har videre interesse med problemstillinger innen kne, skulder, hofte og rygg/nakke. 

Sebastian er aktiv idrettsutøver og er opptatt av prestasjonsfremmende tiltak, han kan også hjelpe med forebyggende trening og opptrening etter skade. 

Han er opptatt av en praksis med oppdatert kunnskapsnivå, og at du skal bli sett og hørt. Han har i hovedsak en aktiv fremgangsmåte, det er også rom for benkebehandling, taping, manuelle teknikker, idrettsmassasje o.l. 
 

Telefon: 478 09 940

Mail: sebastian@romerike-fysioterapi.no