Priser 

Fysioterapeuter uten avtale 

Førstegangskonsultasjon            
 
Oppfølgende behandling    
Trykkbølgebehandling 
   Behandling av et område 
Trykkbølgebehandling 
 Behandling av flere områder 
Treningsabonnement  

kr 600,-

kr 400,-

kr 600,-

kr 750,-

kr 300,-  pr.mnd 

Psykomotorisk fysioterapi

Behandlingstime av 60min
Samtale på telefon av 30min
Samtale på telefon av 60min
kr 700,-
kr 350,-
kr 700,-

Fysioterapeuter med avtale 

Fysioterapeuter med driftstilskudd  
Følger offentlig takstsystem 

Avbestilling av time må skje senest kl. 15:00 dagen før.

Ikke avbestilte timer skal betales i sin helhet.

Forsikringpasienter som ikke møter til avtalt time må selv betale timen.