Rehabilitering og trening

Ved muskel og skjelettplager er det smerter eller ubehag som forårsakes av overskredet toleranse for belastning i vevet. Det kan være  med eller uten bevegelsesinnskrenkninger. 

Ulike behandlingsteknikker kan være aktuelt og gradvis opptrening på tilpasset nivå for skade eller plager er ofte den viktigste delen av rehabiliteringen.