Gruppetrening

for Parkinson

Senior Citizen øvelse klasse

 

Velkommen til gruppetrening for parkinsonister.

Timen er ledet av fysioterapeut, og passer for deg som ønsker å komme i gang med trening, få nye utfordringer i treningen eller ønsker å trene i fellesskap med andre. Øvelsene tilpasses funksjonsnivå.

Fysisk trening for pasienter med Parkinsons har vist seg å ha positiv effekt på sykdomsforløpet og symptomer, herunder bl.a. bedret styrke, ganghastighet, balanse og sirkulasjon.

Hvor:      Romerike Fysioterapi Dampsagveien 2E, 2000 Lillestrøm.

               Ring 63 89 70 80 for nærmere informasjon om ny oppstart