top of page

Helseforsikring

I de senere årene har det blitt mer og mer vanlig at bedrifter eller privatpersoner tegner helseforsikring til sine ansatte eller seg selv. I Norge er det i dag ca. 500 000 som er dekket av en slik forsikring.

En slik helseforsikring sikrer rask undersøkelse og behandling ved skader eller sykdommer i muskel-/skjellettapparatet her hos oss.

Med årene er det blitt flere og flere forsikringsselskaper som tilbyr en slik forsikring. Vi hos Romerike Fysioterapi har et godt samarbeid med alle de store selskapene, og behandler ukentlig flere pasienter med helseforsikring. 

Vi tilstreber å kunne tilby utredning og behandling innenfor 48 timer (oftest raskere).

Med en helseforsikring dekkes undersøkelse og behandling av fysioterapeut, og de fleste selskapene betaler også for trykkbølgebehandling (ESWT).  

Hos oss blir forsikringspasienter prioritert og vi strekker oss derfor langt for å tilfredsstille pasientens ønske om tid og dag for behandling. 

Hvis du skulle ha en helseforsikring fra et selskap som ikke er representert under, må du gjerne ta kontakt med oss da vi som regel kan ta deg i mot med betalingsbekreftelse fra ditt forsikringsselskap.  

bottom of page