top of page

McKenzie / MDT (Mechanical Diagnosis and Therapy)

Mekanisk Diagnostikk og Terapi er en internasjonelt anerkjent metode  brukt av behandlere og pasienter i hele verden for rygg-, nakke- og ekstremitetsproblemer. Metoden er utviklet av fysioterapeuten Robin McKenzie fra New Zealand. Metoden har blitt brukt verden over i mer enn 40 år.

Klinikere med MDT utdannelse er opplært til å vurdere og diagnostisere alle områder i muskel og skjelettsystemet. Det betyr at hvis du har et problem i ryggraden, i et ledd eller i en muskel kan en MDT undersøkelse være hensiktsmessig.

MDT er også en filosofi som innebærer at pasienten må være aktivt med. 

En nøkkelfaktor er den innledende undersøkelsen - en sikker og reliabel måte for å nå en diagnose og kunne skreddersy den riktige behandlingsplanen for hver pasient. Dyre medisinske tester som MR bilder er ofte unødvendige. Sertifiserte MDT behandlere vil kunne finne ut  om denne behandlingsmetoden vil passe for  hver enkelt pasient.

Resultater kommer ofte raskt når pasienten selv følger opp de rådene som blir gitt ut fra konklusjonen i undersøkelsen.

På Romerike fysioterapi har Linda Linge denne sertifiseringen.

tlf 63 89 70 80 / 90042177 eller mail linda@romerike-fysioterapi.no

bottom of page