top of page


AktivA - aktiv med artrose

VI STARTER OPP MED AKTIV-A!
I starten av Mars starter fysioterapeut Kine Foldøy opp med AktivA. AktivA er et program hvor hensikten er å implementere internasjonale retningslinjer for pasienter med atrose. Her vil

du få informasjon, veiledning og trening rettet mot atrose. Resultater fra forskning på AktivA

viser at pasienter med atrose i hofte og/eller kne som er med på programmet oppnår bedre livskvalitet og fysisk funksjon, samt redusert smerte.

Ønsker du å melde deg på, eller høre mer om tilbudet.  


Ta Kontakt med Kine Foldøy på:

 • 46935920 eller mail kine@romerike-fysioterapi.no

 • Innhold i kurset
  1. Kurs og infodag
  2. En individuell konsultasjon med undersøkelse og test
  3. Individuelt tilpasset treningsprogram
  4. Trening med veiledning 2 ganger i uken i 6 uker
  5. 6 ukers egentreningsprogram

 • 6. Avsluttende konsultasjon og test.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 •  
bottom of page