Varmtvannsbassengtrening torsdager 15.00 - 17.00 på LIBOS

For spørsmål eller påmelding kontakt:

Henning Dyrstad eller Marlene Jensen på 99561707 / 95493500 eller mail: henning@romerike-fysioterapi.no, marlene@romerike-fysioterapi.no

Bassengtrening