top of page

Idrettskader

Golf

Idrettsskader er skader i muskel- og skjelettskader som typisk oppstår i forbindelse med idrett. Disse skadene kan dog også ses hos  ikke-idrettsutøvere. Disse skadene kalles idrettsskader fordi de hyppigst oppstår i forbindelse med idrett.

Idrettsskader kan oppstå akutt eller kronisk, som følge av akutt  skade, overbelastning over tid, slitasje eller som følge av for stor treningsmengde.

Vanlige idrettsskader kan for eksempel være muskelstrekk, forstuelser,  senebetennelser, tretthetsbrudd, leddskader eller skader av leddbånd.

Symptomer ved akutte idrettskader er:
•    Smerte
•    Inflammasjon
•    Varme
•    Hevelse
•    Rødme
•    Blåmerker (hematomer)

bottom of page