top of page
Tobias Galland

Fysioterapeut

Utdannet fysioterapeut ved Oslo Metropolitan University (OsloMet).
Tilleggsutdanning innen trening og kreft – Aktiv Mot Kreft Instruktør ved Norges Idrettshøyskole (NIH)
-
Arbeidserfaring fra spesialist- og kommunehelsetjenesten, med bl.a langvarige smerter, rygg/hofte plager, lungefysioterapi, og opptrening etter skade, operasjon og hjerneslag.
-
Faglig interesse:
Stor interesse innenfor kreft, nevrologi og generelle muskel-/skjelettlidelser. Har en aktiv, sammensatt og biopsykososial tilnærming til pasientene, der det ses på hele mennesket i behandlingen – som er spesielt viktig ved langvarige og sammensatte lidelser. Er selv opptatt av trening, og har drevet med idrett store deler av livet. Veiledning innen styrke- og kondisjonstrening, samt rehabilitering av trening-/idrettsrelaterte plager er dermed også et interessefelt.

tobias@romerike-fysioterapi.no

tlf 63897080  / 951 29 322

bottom of page