top of page

Lymfødem

Ødem er en hevelse i bløtvev, som kan ha ulike årsaker. Lymfødem er en spesiell ødemtype

som skyldes redusert transportkapasitet i lymfesystemet. Lymfeårene kan være blokkert (sekundært lymfødem) eller det er for få lymfekar (primært lymfødem). På grunn av den

reduserte transportkapasiteten transportkapasiteten vil lymfevæske sive ut i vevet og gi

hevelse, særlig i armer og/eller ben. Dersom hevelsen blir stående lenge, vil det etterhvert

utvikle seg en betennelsesreaksjon som forårsaker en fibrose (dannelse av arrvev) og

nydannelse av fettvev i området med ødem. En slik tilstand kan ikke fjernes ved behandling. 

Tidlig indentifisering og rask behandling er viktig og kan forhindre eskalering av lymfødemet. Lymfødem bør behandles av fysioterapeut med spesialkomtetanse. Ved Romerike fysioterapi

har Anita Borgvang denne kompetansen

Primært lymfødem er sjeldent. Sekundært ødem er langt vanligere. I den vestlige verden er sekundært lymfeødem som oppstår etter behandling for kreftsykdom, vanligst. Det gjelder særlig kvinner som er opererte og ev. strålebehandlet for brystkreft.  Deler av lymfesystemet kan være fjernet under operasjonen, eller skadet på grunn av strålebehandling og gi lymfødem i armen.

For undersøkelse og /eller behandling, kontakt Anita Borgang tlf 63 89 70 83 eller mail anita@romerike-fysioterapi.no

Lymfødem_arm.jpg
Lymfødem 1.jpg
bottom of page