top of page

 

Elektroterapi

 
 
Tens
Deep ossilation.jpg

Et TENS apparat er et lite elektrisk apparat med vanligvis fire  elektroder og et batteri . Apparatene er små og kan også brukes hjemme. Impulser kan ha varierende frekvens, styrke og varighet. Høyfrekvent stimulering er mye brukt.  Slik smertelindring virker raskt, men varer ikke så lenge. Lavfrekvent stimulering, også av noen kalt akupunkturlignende stimulering benyttes vanligvis ca 30 min om gangen, Den lavfrekvente stimuleringen  gir en mer varig smertelindring.  TENS kan dempe smerter hos personer med akutte, subakutte eller kroniske korsrygg- eller nakkesmerter 

Forsiktighetsregler

Personer med pacemaker bør unngå å plassere elektroder nær hjertet eller pacemakeren . Helst bruke høyfrekvent TENS,  ikke lavfrekvent, Man unngår også å plassere elektroder på områder med sår,  infeksjon eller føflekker

Interferens

Interferensstrøm (IFC) er en dypere form for transkutan. Denne høyfrekvente bølgen trenger dypere ned i huden enn vanlig TENS. Bølgen av strøm avdempes i huden, noe som gir en TENS-lignende stimuli dypere under huden. Enkelte mener at behandling med IFC apparater kan være gunstig for personer hvor TENS ikke synes å ha så god effekt.

Deep Ossilation

Raskere regenerasjon etter trening, traumatisk skade, skade fra overtrening og operasjoner. For muskelsmerter, strekkskader, inflammasjoner, ødemer og sår.

Hva gjør DEEP OSCILLATION? Den skaper et elektromagnetisk felt som kan beskrives som en pulset magnet. Magneten trekker og slipper i vevet. Fordelene med DEEP OSCILLATION® er at den har ingen termisk effekt (varmeutvikling) og skader heller ikke vevet. Pasientene får raskere bukt med smertene, reduserte ødemer, raskere regenerering etter skader eller operasjoner, raskt reduserte innflammasjoner og raskere sårtilheling, for å nevne noe. DEEP OSCILLATION® skaper umiddelbart bedre forhold for transport av næringsstoffer, avfallsstoffer, blodstrøm og lymfedrenasje. Den skånsomme behandlingsmåten gjør at DEEP OSCILLATION kan brukes selv på veldig smertefulle områder.

bottom of page