top of page

Psykomotorisk Fysioterapi

Jeg aktiv lytter på syke- og livshistorien din og deretter forklarer jeg hva psykomotorisk fysioterapi handler om.

 

Behandlingen er en kombinasjon av massasje/berøring og samtale der innfallsvinkelen er kroppen.

Vi mener at pust, muskulatur og følelser henger sammen, f.eks. redsel forårsaker anspenthet og anspenthet forårsaker kort pust.

Vi mener også tanker, følelser og kropp henger sammen, f.eks. tenker vi negativt bevisst eller ubevisst så strammer musklene og opplever nedstemt eller deprimert.

 

Jeg er interessert i å møte deg og dine forklaring av opplevelsene, ikke diagnosen du har fått.

VISSTE DU AT...

Kroppslig beredskap kan reduseres parallelt med at dine kroppslige og psykiske ressurser bevisstgjøres og frigjøres.

Traumer er en del av livet ... men behøver ikke være en livslang dom ! Ifølge L. Eitinger er " traumer muligens den mest unngåtte, ignorerte, bagatelliserte, misforståtte og ubehandlete årsaken til menneskelig lidelse."

bottom of page