top of page
Magnus Bøkestad
Fysioterapeut

Utdannet fysioterapeut ved Oslo Metropolitan University (OsloMet) i 2021.
Jeg har arbeidserfaring fra spesialist- og kommunehelsetjeneste med
hovedvekt på nevrologisk fysioterapi, ortopedi, opptrening etter skade
og/eller operasjon samt rehabilitering og oppfølging av varierte muskel- og
skjelettplager i poliklinisk virksomhet. Også jobbet med barn og ungdom med
behov for habilitering og spesialisert rehabilitering.

Jeg har drevet med fotball og håndball store deler av livet og brenner
derfor for idretts- og aktivitetsrelaterte plager, og skadeforebyggende
trening. Har sterk interesse for muskel- og skjelettplager hos allmennheten.

Gjennom undersøkelse og behandling ønsker jeg å la pasienten være høyst
delaktig i beslutningstakingen, og derfor legge vekt på hva som er viktigst
for den enkelte. Jeg vil fokusere på en aktiv, helhetlig tilnærming for å
hjelpe individet til å mestre sin situasjon og sine plager.

Telefon: 452 10 233

Mail: magnus@romerike-fysioterapi.no.

bottom of page