Tonje Martine Holmen
Fysioterapeut


 


Tonje er utdannet fysioterapeut retning Mensendieck ved Oslo Metropolitian University (OsloMet) i 2019. Arbeidserfaring fra spesialist- og kommunehelsetjenesten med blant annet spesialisert nevrologisk rehabilitering, geriatrisk fysioterapi, kvinnehelse, opptrening etter diverse ortopediske operasjoner og ulike gruppetimer som eks. balansegruppe, hjerte-lungegruppe, Aktiv etter kreft, Frisklivsgruppe mm.

Tonje tar for tiden Master i fysioterapi for muskelskjeletthelse ved OsloMet på bakgrunn av interessen for langvarig smerteproblematikk tilknyttet muskelskjelettsystemet. Hun er "AktivA - Aktiv med artrose"-terapeut etter gjennomført kurs og tilbyr veiledning samt oppfølging individuelt eller i gruppe.

Hun har også fullført etterutdanning i pedagogisk veiledning rettet mot helsetjenester ved Høgskulen på Vestlandet. Fra tidligere har hun studert psykologi og vært aktiv innenfor dans.

Behandlingen tar utgangspunkt i en aktiv tilnærming med hensikt å bli selvhjulpen i egen opptrening/rehabilitering Dette i kombinasjon med andre tiltak for å individuelt tilpasse behandlingen etter dine mål, rammer og behov.

 

Tonje_edited_edited.jpg

Tonje Martine Holmen

tlf 63897080 / 930 59 878

Mail: tonje@romerike-fysioterapi.no