Babak Balouch

Fysioterapeut

Utdannet fysioterapeut ved Saxion University of Applied Sciences                 , Enschede Nederland i 2013.

For Babak er det viktig å ha fokus på å se hele mennesket. Dette innebærer bl.a.
bevegelsesanalyse, spesifikke tester/undersøkelser, kartlegging av
sykehistorie, og vurdering av dette i sammenheng med pasientens
livssituasjon. Ut fra dette sette diagnose og sammen med pasienten sette mål for behandlingen.

Med over 30 års erfaring fra kampsport, styrkeløft, håndball og fotball kan han hjelpe deg i gang med trening og opprettholde trening. Hjelpe deg med å nå dine mer spesifikke mål.

Treningsfilosofi: «Motivasjon er det som får deg i gang, vaner er det som får deg til å fortsette»

.

Telefon: 99 09 09 92

Mail:

babak@romerike-fysioterapi.no