Kari D Wettermark
Akupunktør

Utdannet i 2009. Har en Bachelor i akupunktur, grunnfag i medisin og fordypning i anatomi og fysiologi. 240 studiepoeng.

Kurs i barneakupunktur (Julian Scott 2009-2010)

Kosmetisk akupunktur (Radha Thambirajah 2011)

Acupuncture 1,2,3 (Richard TheFu Tan 2014)

Interessefelt: Muskel-skjelettlidelser, nevralgi, svangerskapsplager,

infertilitet, kvinnesykdommer, kosmetisk akupunktur og behandling av barn

les mer under "Behandlingstilbud" og www.akupunktur.no

Ring 97 65 71 11 for spørsmål om dette kan være noe for deg

og timebestilling.